Zastrzeżenie i Polityka prywatności

Ta strona została stworzona przez GRUPO INGEMAR, S. L, dla informationcele. Dostęp do tej strony internetowej oznacza znajomość i akceptację poniższych warunków.

1. własność strony internetowej. Nazwa domeny www.ingemargroup.com jest zarejestrowana na rzecz GRUPO INGEMAR, S.L., z siedzibą pod adresem Avda de Tolosa, 95, 20018 San Sebastián, (Guipúzcoa) Spain. Kontakt telefoniczny + 34 943 36 16 40.

2. własność intelektualna strony internetowej. Wszelkie prawa własności intelektualnej do treści niniejszej strony internetowej i jej projektu graficznego są wyłączną własnością GRUPO INGEMAR S.L.

W związku z tym jego powielanie, dystrybucja, publiczna komunikacja i transformacja, w całości lub w części, jest zabronione bez wyraźnej zgody GRUPO INGEMAR S.L., podobnie, wszystkie nazwy handlowe, znaki towarowe lub znaki inne niż wszelkiego rodzaju zawarte na tej stronie są chronione prawem.

Odniesienia do znaków towarowych lub znaków towarowych lub znaków odróżniających, niezależnie od tego, czy są własnością nas, czy przez osoby trzecie, pośrednio zakazują ich wykorzystywania bez naszej zgody lub prawowitych właścicieli. W żadnym momencie, o ile nie zaznaczono inaczej, dostęp do strony internetowej lub jej treści lub korzystanie z niej, przyznaje użytkownikowi wszelkie prawa do znaków towarowych, logo i znaków odróżniających zawartych w nim chronionych przez prawo.

3. zawartość sieci Web i linki. Użytkownik dobrowolnie uzyskuje dostęp do tej strony. Dostęp i nawigacja na tej stronie internetowej oznacza akceptację i znajomość prawnych ostrzeżeń, warunków i warunków użytkowania w nich zawartych. Sam dostęp nie oznacza ustanowienia jakiegokolwiek rodzaju stosunków handlowych pomiędzy GRUPO INGEMAR, S.L. i użytkownikiem.

W GRUPO INGEMAR, S.L. nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie treści naszej strony internetowej, będąc wyłączną odpowiedzialnością osoby, która uzyskuje dostęp do nich lub z nich korzysta.

Nie ponosimy również odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach internetowych osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pomocą linków lub wyszukiwarek ze strony www.ingemargroup.com. Obecność tych linków na stronie internetowej jest w celach informacyjnych, nie stanowiąc w żadnym wypadku zaproszenia do produktów lub usług oferowanych na stronie docelowej. W przypadku, gdy GRUPO INGEMAR, S.L., posiada skuteczną wiedzę, że działalność lub informacje, do których odnosi się z takich powiązań, są niezgodne z prawem, stanowią przestępstwo lub mogą uszkodzić własność lub prawa osoby trzeciej zobowiązającej się do odszkodowania, będzie działać z konieczne jest jak najszybsze usunięcie lub wyłączenie odpowiedniego łącza.

4. wymiana lub rozpowszechnianie informacji. GRUPO INGEMAR, S.L., odmawia wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z wymiany informacji między użytkownikami za pośrednictwem swojej strony internetowej.

5. aktualizowanie i modyfikowanie strony internetowej. GRUPO INGEMAR S.L. zastrzega sobie prawo do aktualizowania, modyfikowania lub usuwania informacji zawartych na swojej stronie internetowej oraz ich konfiguracji lub prezentacji, w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia i bez odpowiedzialności za nie.

6. wskazania dotyczące aspektów technicznych. W firmie GRUPO INGEMAR S.L. nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, która może wynikać z problemów technicznych lub awarii sprzętu komputerowego, które nie wynikają z naszej firmy, które występują podczas połączenia z siecią internetową lub na naszej stronie internetowej, a także szkód, które występują mogą być spowodowane przez osoby trzecie poprzez nielegalną ingerencje poza kontrolą GRUPO INGEMAR, S.L. nie ponosimy również odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie tej strony internetowej.

Z firmy GRUPO INGEMAR S.L. nie gwarantujemy braku wirusów lub innych elementów, które mogłyby spowodować uszkodzenie systemów komputerowych, dokumentów elektronicznych lub plików użytkownika tej strony internetowej lub stron internetowych osób trzecich, więc nie Jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie szkody, które mogą wynikać z tych przyczyn.

Jesteśmy również zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które użytkownik może ponieść w wyniku błędów, wad lub zaniechania w informacjach, które dostarczamy.

7. obowiązujące prawo i jurysdykcja. Generalnie stosunki z naszymi klientami, które wynikają z świadczenia usług zawartych na naszej stronie internetowej, podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji.

Użytkownicy naszej strony internetowej są świadomi wszystkich powyższych i akceptują je dobrowolnie.